Tapu İşlemleri

1 Satış ve Banka İpoteği
2 Kat İrtifakı
3 Kat Mülkiyeti
4 Tapuda Gayrimenkul Satışı