İş Kazası ve Bildirim Süresi iskazasi

Sigortalı çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen, sigortalı çalışanı bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iş kazası denilmektedir. Burada sigortalı çalışanın hangi zamanların iş kazası içinde kabul edileceği ve iş kazalarının bildirim sürelerinden bahsedilecektir. 

İş Kazası Nedir?is-kazasi

Sigortalı çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelir.

İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana gelebilir.

Sigortalı çalışanın işveren tarafından verilen bir görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden yolda meydana gelebilir.(Asıl işini yapmadan)

Emziren kadın çalışanın süt izni esnasında meydana gelebilir.

Bu esnalarda meydana gelen olaylar işçiyi bedence ve ruhça arızaya uğratıyorsa iş kazası olur.

İş Kazası Bildirim Süresiis-kazasi-bildirim-suresi

Sigortalı çalışanın iş kazasına uğraması halinde iş veren tarafından o yerin kolluk kuvvetlerine ve SGK' ya en geç kazadan sonra 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir. İş kazasını geçiren Bağ-kur' lu ise 1 ayı geçmemek şartıyla, rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra 3 iş günü içinde bildirmesi gerekmektedir.

SGK İl ya da Merkez Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek ya da posta ile bildirilebilir.

İş kazası işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelirse, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

İş kazası için SGK' nın denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir.

4a (SSK' lı), 4b' li  (Bağ-kur) çalışanlar da iş kazasına uğramaları halinde kazadan sonra 3 gün içinde o yerin kolluk kuvvetlerine ya da SGK' ya iş kazasının bildirilmesi gerekir. 

Bildirim süreleri iş günü olarak belirlendiğinden cumartesi, pazar ve resmi tatiller dikkate alınmaz. Tatil günü bitimini takip eden 3 iş günü içinde bildirim yapılır.

İş kazası bildirim dilekçesi örneği için tıklayınız. 

Yorum ekle

Konunun daha açık güncel ve eksik bilgiler içermeyecek şekilde olmasını sağlamak amacıyla Yazdığınız Yorumlar ile Kamusal Rehber çalışmasına katkıda bulunduğunuz için Teşekkür Ederiz.


Güvenlik kodu
Yenile