Kıdem Tazminatı Hakkı

kidem-tazminati-hakki

Kıdem tazminatı, çeşitli sebeplerle işinden ayrılan işçiye, iş kanunu gereğince işveren tarafından verilen verilen tazminat şeklidir.Kıdem tazminatı hakkını kazanma şartları, kıdem tazminatı hesaplama hakkında bilgiler bu sayfada belirtilmiştir. Bir işçinin kıdem tazminatı hakkını kazanabilmesi için, tek bir işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması gerekir. 

Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartlarıkidem-tazminati-kazanma-sartlari

- Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için, bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmak ve iş sözleşmesinin işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışındaki nedenlerden biriyle sona ermesi gerekir. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir nedenle iş sözleşmesi biterse işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanmaz.

- Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle işten ayrılmış bir kişi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

- Bir işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesi için kendi isteği ile işinden ayrılmamış olması gerekir. 

- Bir işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesi için o iş yerinde aynı işverene bağalı olarak en az 1 yıl çalışmış olması gerekir.

- Kadının evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde kendi isteği ile iş sözleşmesini feshetmesi durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanılır.

- İşçinin ölümü halinde hak kazanılan kıdem tazminatı ölen işçinin mirasçılarına ödenir.

3600 prim ödeme günü ve 15 yıl sigortalılk süresi dolanlar;

- İlk sigortalı olduğu tarihten itibaren 15 yıl geçen, bu süre içinde 3600 gün prim ödeyen ve sigortalılar, emeklilik için yaş, prim günü ve sigortalılık süresi koşullarından yaş dışındakileri yerine getirdiklerinde son çalıştıkları iş yerinden kıdem tazminatı almak suretiyle ayrılabilirler. 

Kıdem Tazminatı Hesaplanmasıkidem-tazminati-hesaplama

İşçinin çalıştığı her 1 yıl için son 30 günlük brüt ücret tutarındadır. Yıl kesirleri de dikkate alınır. İşçinin giriş ve çıkış tarihleri tespit edilir. Kaç yıl çalışmış ise son aldığı brüt ücret ile çalıştığı yıl çarpılır. Yıldan arta kalan aylar da güne çevrilir. Son brüt ücret 365' e bölünerek günlük ücret bulunur. Son olarak güne çevrilen çalışma süreleri ile günlük ücret çarpılarak hesaplanan rakamlar toplanır. (yıl+ay+gün)

Kıdem tazminatı tavanı aşmıyorsa sadece damga vergisi kesintisi olur. Eğer tavanı aşıyorsa gelir vergisi kesintisi de olur. (Gelir vergisi kesintisi % 15' tir.)

İşçi çalıştığı süre içinde greve katılmışsa grevde geçen süreler kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmaz. 

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi ile kıdem tazminatı hakkı kazanılamaz.

İşçi istifa ederse kıdem tazminatı hakkı kazamaz.

Yorum ekle

Konunun daha açık güncel ve eksik bilgiler içermeyecek şekilde olmasını sağlamak amacıyla Yazdığınız Yorumlar ile Kamusal Rehber çalışmasına katkıda bulunduğunuz için Teşekkür Ederiz.


Güvenlik kodu
Yenile