Yeni İşyeri Açmak

Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. 

isyeriacmak

İşyeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler

Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler

Tüzel Kişiler (şirket) için gereken belgeler

Kooperatifler için gereken belgeler

Nakliye ve hafriyat işyerleri için gereken belgeler

İnşaat işyerleri için gereken belgeler

Kapıcılık işyerleri için gereken belgeler

İşyeri Sicil Numarası Almak

İşyeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler

is-yeri-acma-yapilmasi

İşe başlamayı bildirecek olanlar Vergi Usul Kanunu 153. maddesinde belirtilmiştir. bu maddeye göre:

1- Vergiye tabi olan ticaret ve sanat erbabı

2- Serbest meslek erbabı,

3- Kurumlar vergisi mükellefleri,

4- Kollektif ve Adi Şirket ortaklarıyla Komandit şirketin Komandite ortakları,

5- Ticaret sicil memurları, işe başlama bildirimlerini yapmak zorundadırlar.

İşyeri Açmak İçin Gereken Belgeler

Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler:

evrak

- Vergi dairelerinden alınabilen Başlama - bırakma bildiriminin doldurulması gerekir.

- Mükellef tarafından imzalanır. Yeminli mali müşavir, sebest muhasebeci mali müşavir ya da sebest muasebeci tarafından imzalanacaksa; onların da mühür veya kaşelerini kullanmaları gerekir.

İşe başlama - bırakma formu ön yüzü için tıklayınız

İşe başlama - bırakma formu arka yüzü için tıklayınız

Bu belgeye ek olarak:

- Noterden onaylı imza sirküleri,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- İkametgah ilmuhaberi,

- Ticari plakalı olmak kaydıyla araçlara ait fatura ya da tasdikli noter senedi,

- Eğer farklı vergi daireleri yetki alanları içerisinde açılacak ilave işyeri ya da adres değişikliğinde de yukardaki belgeler teslim edilmelidir.

Tüzel Kişiler (şirket) için gereken belgeler:

tuzel

- Vergi dairelerinden alınabilen Başlama - bırakma bildiriminin doldurulması gerekir.

- Tüzel kişiyi temsil etme yetkisi bulunanlar tarafından imzalanır. Yeminli mali müşavir, sebest muhasebeci mali müşavir ya da sebest muasebeci tarafından imzalanacaksa; onların da mühür veya kaşelerini kullanmaları gerekir.

İşe başlama - bırakma formu ön yüzü için tıklayınız

İşe başlama - bırakma formu arka yüzü için tıklayınız

- Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı sureti,

- Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberi,

- Şirket temsiline yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri,

- Noter onaylı şirket ana sözleşmesi örneği ile ticaret siciline müracaatına ait belge,

- Kurulu olan şirketler için Ticaret sicili gazetesi,

- Kurulu olan şirketler içim Ticaret odası kayıt sureti,

- Kurulu olan şirketler için Vergi levhası fotokopisi,

- Sermaye şirketleri için hisse anlamında en büyük 5 ortağa ait vergi kimlik numaraları,

- Sermaya şirketleri için Yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürlerine ait vergi kimlik numarası,

- Eğer farklı vergi daireleri yetki alanları içerisinde açılacak ilave işyeri ya da adres değişikliğinde de yukardaki belgeler teslim edilmelidir.

Kooperatifler için gereken belgeler:

Tüzel kişiler için yukarıda belirtilen belgelerin yanında üstbirliğe kayıtlı olduğuna dair yazı istenir.

Nakliye ve hafriyat işyerleri için gereken belgeler:nakliye

- Gerçek kişilerden istenen belgeler,

- Nakliye işi ise araç ruhsat fotokopisi,

- Hafriyat işi ise araç alım-satım sözleşmesi ya da faturası,

- 2 adet SGK işyeri bildirges,

Örnek SGK işyeri bildirgesi için tıklayınız

İnşaat işyerleri için gereken belgeler:hafriyat

İnşaat müteahhit tarafından yapılıyorsa:

- İnşaat ruhsatı ve tapunun fotokopisi,

- Arsa sahibi ile yapılan anahtart teslim sözleşmesi

- Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen belgeler,

- 2 adet SGK işyeri bildirgesi,

Örnek SGK işyeri bildirgesi için tıklayınız

İnşaat kendi arsası üzerine yapılıyorsa:

- İnşaat ruhsatı ve tapunun fotokopisi,

- Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen belgeler,

- 2 adet SGK işyeri bildirgesi,

Örnek SGK işyeri bildirgesi için tıklayınız

Kapıcılık işyerleri için gereken belgeler: kapici

- Yöneticinin nüfus cüzdanı ve ikametgah ilmuhaberleri,

- Kat sahiplerinin ad,soyad,adreslerinin bulunduğu liste,

- Apartman karar defterinin ilgili sayfa forokopisi

- 2 adet SGK işyeri bildirgesi,

Örnek SGK işyeri bildirgesi için tıklayınız

İşyeri Sicil Numarası Almak

ssk

Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler

- Nüfus cüzdanı sureti,

- İkametgah belgesi,

- Vergi levhası fotokopisi,

- Kira kontratı ya da tapu fotokopisi,

- Belediye işyeri açma belgesi,

- İşyeri yetkili belgeleri,

- Bağlı bulunulan dernek, oda ya da birliklerden alınan kayıt sureti,sgk

- 2 adet SSK işyeri bildirgesi,

- İşveren vekillerinin noter tasdikli vekaletnameleri,

- Defter, belge düzenleyen muhasebeci ya da mali müşavirin belgesi,

- İş eğer ihale işi ise sözleşmesi ya da işyeri teslim tutanağı.

 

Tüzel Kişiler (şirket) için gereken belgeler:

tuzel

- Vergi levhası fotokopisi,

- Kira kontratı ya da tapu fotokopisi,

- Belediye işyeri açma belgesi,

- Ticaret sicili kuruluş gazetesi,

- İşyeri yetkili belgeleri,

- 2 adet SSK işyeri bildirgesi,

- Defter, belge düzenleyen muhasebeci ya da mali müşavirin belgesi,

- Bağlı bulunulan dernek, oda ya da birliklerden alınan kayıt sureti,

- İş eğer ihale işi ise sözleşmesi ya da işyeri teslim tutanağı,

- Şirket müdürü ve ortakların ikametgahları,

- Şirket müdürü ve ortakların nüfus cüzdanı suretleri,

- Müdür imza sirküleri.

Kooperatifler için gereken belgeler:kooperatif

- Kooperatif başkanı imza sirküleri,

- Kooperatif başkanı nüfus cüzdanı sureti,

- Kooperatif başkanı ikametgahı,

- İşyeri yetkili belgeleri,

- 2 adet SSK işyeri bildirgesi,

- Vergi levhası fotokopisi,

- Bağlı bulunulan dernek, oda ya da birliklerden alınan kayıt sureti,

- Ticaret sicili kuruluş gazetesi,

- Kira kontratı ya da tapu fotokopisi,

- Defter, belge düzenleyen muhasebeci ya da mali müşavirin belgesi,

- İş eğer ihale işi ise sözleşmesi ya da işyeri teslim tutanağı,

- Belediye işyeri açma belgesi,

- Kooperatif tüzüğü

Yorum ekle

Konunun daha açık güncel ve eksik bilgiler içermeyecek şekilde olmasını sağlamak amacıyla Yazdığınız Yorumlar ile Kamusal Rehber çalışmasına katkıda bulunduğunuz için Teşekkür Ederiz.


Güvenlik kodu
Yenile