Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesiturk-vatandasinin-dogumla-k

Türk Vatandaşalığından Çıkma

Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgeleri

Çıkma İzni Almak Suretiyle Türk Vatandaşlığını Kaybeden Kişilere Tanınan Haklar

Türk Vatandaşlığını Kaybettirme

Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı İle Kaybı

Türk Vatandaşlığından Çıkmacikma

Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişiler aşağıdaki şartları taşımalıdır. Bu şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.

- Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

- Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak ya da kazanacağına ilişkin belgeler sunmak,

- Herhangi bir suçtan ya da askerlik hizmetinden aranan kişi olmamak,

- Hakkında herhangi bir mali veya cezai tehdit bulunmamak.

Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgelerisecme-hakki-ile

Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmak üzere Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyenlerden talepleri uygun görülenlere Bakanlıkça Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi verilir. Verilen izin sonucunda veya önceden yabancı bir devlet vatandaşlığını kazandığını belgeleyenlere ise Türk vatandaşlığından çıkma belgesi verilir.

Çıkma izin belgesi karar tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir. İzin belgesini alanlar bir süre içerisinde yurt içinde ikamet edilen yer valiliğine yabancı devlet vatandaşlığını kazandığına dair bilgi ve belgeleri vermelidir. Yurt dışında yaşayanlar ise bulundukları ülkedeki dış temsilciliğe yabancı devlet vatandaşlığını kazandığına dair bilgi ve belgeleri vermelidir.

Süresi içinde yabancı devlet vatandaşlığının kazanılmaması halinde çıkma izin belgesi geçersiz hale gelmektedir.

Çıkma İzni Almak Suretiyle Türk Vatandaşlığını Kaybeden Kişilere Tanınan Haklarhaklar

Doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve birlikte işlem gören çocukları;

- Milli güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak suretiyle askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü,

- Seçme ve seçilme hakkı,

- Kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ihtal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

Türk Vatandaşlığını Kaybettirmesonradan-turk-vatandasi-olm

Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığı Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.

- Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup,  bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, 3 aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.

- Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmadan kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler.

- İzin almadan yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.

Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı İle Kaybıyeniden-kazanilmasi

Aşağıda durumları belirtilenler, ergin olmalarından itibaren 3 yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler.

- Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle doğumla Türk vatandaşı olanlardan yabancı anne veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan kazananlar.

- Anne ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle Türk vatandaşı olanlardan doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar.

- Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar.

- Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı anne veya babasının vatandaşlığını kazananlar.

- Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar.

Yukarıdaki hükümler gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılamaz.

Yorum ekle

Konunun daha açık güncel ve eksik bilgiler içermeyecek şekilde olmasını sağlamak amacıyla Yazdığınız Yorumlar ile Kamusal Rehber çalışmasına katkıda bulunduğunuz için Teşekkür Ederiz.


Güvenlik kodu
Yenile