Kamusal Linkler

Bakanlıklar

Kamu Kurumları

Anadolu Ajansı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Devlet Planlama Teşkilatı

Genel Kurmay Başkanlığı

Yüksek Seçim Kurulu

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

Tarım-Kredi Kooperatifleri Birliği

Türk Telekom

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Türkiye'nin Sesi Radyosu

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş.

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Gap Bölge Kalkınma İdaresi

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Türkiye Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

Yargıtay

Hazine Müsteşarlığı

KOSGEB

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kredi ve Yurtlar Kurumu

Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı

Başbakanlık Sos. Hiz. Çocuk Esirgeme Kurumu

BOTAŞ

Milli Kütüphane

Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği

Milli İstihbarat Teşkilatı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Rekabet Kurumu Başkanlığı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

SSK Genel Müdürlüğü

Sayıştay

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurumu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Tekel Genel Müdürlüğü

Exim Bank

Telsiz Genel Müdürlüğü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

THY

TODAİE

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Merkez Bankası

Maliye Bakanligi - Gelirler Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Danıştay

TEDAŞ

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

THY

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

TURMOB

Milli Produktivite Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

TÜRK JAPON VAKFI

TUSİAD

Yüksek Öğretim Kurumu

Türk Standartları Enstitüsü

Meteoroji Genel Müdürlüğü

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

BAĞ-KUR

Üniversiteler

Abant Izzet Baysal Üniv

Adnan Menderes Üniv

Afyon Kocatepe Üniv

Akdeniz Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Bogaziçi Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gaziosmanpasa Üniv

Hacettepe Üniversitesi

Inönü Üniversitesi

Istanbul Üniversitesi

Isik Üniversitesi

Istanbul Bilgi Üniv

Istanbul Teknik Üniversitesi

Izmir Yuksek Teknoloji Enstitusu

K.Maras Sütçü Imam Üni

Karadeniz Teknik Üniv

Kirikkale Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mimar Sinan Üniversitesi

Mugla Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Nigde Üniversitesi

Ondokuz Mayis Üniversitesi

ODTÜ

Osmangazi Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Uludag Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Yildiz Teknik Üniversitesi

Yüzüncü Yil Üniversitesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi