ODY ve ÜDY Belgeleri

ODY Nedir

ody-udy

ODY Orta düzey yönetici demektir.Gerçek ya da tüzel kişilerin Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerini idare eden müdür, idareci, şef, uzman, operasyoN yöneticisi vb. ünvanlarla istihdam edilmiş olan kişilerdir.

ODY Belgesi Çeşitleri

ody

ODY1: Uluslararsı Yolcu Taşımacılığı

ODY2: Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı

ODY3: Uluslararası Yük Taşımacılığı

ODY4: Yurtiçi Yük Taşımacılığı

ODY Muafiyet Belgesi Almak İçin Yapılması Gerekenler

udy

Bütün ODY belgeleri için aşağıdaki evraklar yeterli olacaktır.

1- ODY belgesi almak istenildiğine dair dilekçe. (hangi ODY belgesi olduğu belirilmelidir)

2- 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl tecrübeli (ünvanı belirtilecek) olduğunu gösteren, çalıştığı ya da çalışmakta olduğu firmalardan alıncak yazı. (yazı kaşeli ve imzalı olmalıdır)

3- Çalıştığını gösteren firma yazısına ait sigorta ya da bağ-kur dökümü

4- Çalıştığı ya da çalışmakta olduğu şirkete ait sicil gazaetesinin onaylı örneği

5- Nüfüs cüzdanı fotokopisi,

6- 2 adet fotograf

ODY Muafiyet Belgesi Alınamaması

ody-gerekenler

Eğer muafiyet belgesi alınamıyorsa, yetkili kursların eğitimlerine katılıp bakanlığın açacağı sınava girmeye hak kazanma belgesi alınır ve daha sonra sınava girlir.Nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma fotokopisi ve 4 adet fotografla ODY belgesi vermeye yetkili herhangi bir sürücü kursuna müracaat edebilirsiniz.

Yüksek okul ya da üniversite mezunuysanız kurstan muaf olursunuz. 

2013 Yılı SRC Sınav ve Başvuru Tarihleri İçin Tıklayınız.

ÜDY Nedir

uluslararasi

ÜDY Üst düzey yönetici demektir. Gerçek ya da tüzel kişilerin Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerini idare eden yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter vb. ünvanlarla istihdam edilmiş olan kişilerdir.

ÜDY Belgesi Çeşitleri

ÜDY1: Uluslararsı Yolcu Taşımacılığı

ÜDY2: Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı

ÜDY3: Uluslararası Yük Taşımacılığı

ÜDY4: Yurtiçi Yük Taşımacılığı

ÜDY Muafiyet Belgesi Almak İçin Yapılması Gerekenler

udy-gerekenler

Bütün ÜDY belgeleri için aşağıdaki evraklar yeterli olacaktır.

1- ÜDY belgesi istenildiğine dair dilek.e (hangi ÜDY belgesinin istenildiği belirtilmelidir)

2- 25 Şubat 2006 tarihinden önce görev yapılan firmalardan alıncak imzalı, kaşeli tecrübe yazısı ve ticaret sicil gazeteleri örneği

3- Çalıştığını gösteren firma yazısına ait sigorta ya da bağ-kur dökümü

4- Hangi belge alınmak isteniyorsa, firmanın ilgili olduğu iş kolunu gösteren ticari sicil gazetesi örneği

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

6- 2 adet fotoğraf

 

ÜDY Muafiyet Belgesi Alınamaması

Eğer muafiyet belgesi alınamıyorsa, yetkili kursların eğitimlerine katılıp bakanlığın açacağı sınava girmeye hak kazanma belgesi alınır ve daha sonra sınava girlir. Nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma fotokopisi ve 4 adet fotografla ÜDY belgesi vermeye yetkili herhangi bir sürücü kursuna müracaat edebilirsiniz.

 

Yorum ekle

Konunun daha açık güncel ve eksik bilgiler içermeyecek şekilde olmasını sağlamak amacıyla Yazdığınız Yorumlar ile Kamusal Rehber çalışmasına katkıda bulunduğunuz için Teşekkür Ederiz.


Güvenlik kodu
Yenile