Araç Tescil İşlemleri

Araç tescili ile ilgili tüm bilgiler, araç tescilinde istenilen belgeler, araç tescili konusunu kapsayan bilgiler vs. burada anlatılmıştır. 

1- Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenilen Belgeler

2- Yeni Kayıt (Gümrük Trafik Şahadetnameli) Araçlardan İstenilen Belgeler

3- Kendi Adına Nakil ve Noterden Plaka Değişikliği Talep Edilen Durumlarda İstenilen Belgeler

4- İcra Kanalı İle Satılan Araçların Tescil İşlemleriTrafik_polis

5- Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak İşlemlerde İstenilen Belgeler

6- Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Araç Tescili

7- Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Tescilli Araçların Yurdumuzu Terk İşlemi

8- Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ülkemizde İkinci El Araç Alımı

9- Ünvan Değişikliği - Ad, Soyad Değişikliği

10- Araçlarda LPG Dönüşümü

11- Araçlarda Renk Değişikliği

12- Motor veya Şase Değişimi

13- Araç Giydirme - Logo kullanlıması

14- Belge Yenileme (Yıpranma)

15- Ad - Soyad veya Ticari Unvanlı Plaka Tescil İşlemleri

16- Tescil Belgesi ve Trafik Belgesi ile Plaka Zayii

17- Hurdaya Ayırma İşlemi

18- Çalınan Araçlar İle İlgili İşlemler

19- Çalıntı Araç Bulunduğu Zaman Yapılacak İşlemler

20- Ticariden Gayri Ticariye veya Gayri Ticariden Ticariye Çevirme İşlemleri

21- (A) Geçici Trafik Belge ve Plakaları

22- ''B'' Geçici Trafik Belgesi

23- ''C'' Geçici Trafik Belgesi

 

Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenilen Belgelerarac_tescil_belgesi

1- Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi

2- Uygunluk Belgesi

3- Zorunlu Mali Mesuliyet Belgesi

4- ÖTV Ödeme belgesinin aslı

5- T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı

6- Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürolarından temin edilir)

7- Şöförler Odasından alınan yeni kayıt dosyası

NOT: Fatura kesim tarihinden sonra 3 ay içinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Eğer araç şirket adına kayıtlı ise; yukarıdaki belgelere ek olarak şu belgeler de getirilmelidir:

1- Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti

2- İmza Sirküleri

 Yeni Kayıt (Gümrük Trafik Şahadetnameli) Araçlardan İstenilen Belgelerarac_tecsil_ruhsat

1- Gümrük Trafik Şahadetnamesi

2- Uygunluk Belgesi

3- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

4- ÖTV Ödeme Belgesinin Aslı

5- T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı

6- Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürolarından temin edilir)

7- Şöförler Odasından alınan yeni kayıt dosyası

NOT: Şahadetname tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Eğer araç şirket adına kayıtlı ise; yukarıdaki belgelere ek olarak şu belgeler de getirilmelidir:

1- Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti

2- İmza Sirküleri

 

Kendi Adına Nakil ve Noterden Plaka Değişikliği Talep Edilen Durumlarda İstenilen Belgelernoter

1- Zorunlu Mali Soorumluluk Sigorta Poliçesi

2- Araca ait eski trafik belgesi ile plakalar

3- T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı

4- Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik kuruluşunca tanzim edilip verilir)

5- Şöförler Odasından temin edilen Karton Dosya ve Ek-1 Formu

6- Aracıın muayenesi yoksa muayenenin yaptırılması gerekir.

NOT: Noterden araç satın alanların veya adres değişikliği sebebiyle plaka değişikliği yapanların, noter satışı tarihi ya da adres değişikliği tarihinden itibaren 1 ay içinde plaka değişikliğinin yapılması zornludur. 1 ayın geçmesi halinde plaka değişikliği talebi yerine getirilemez.

İcra Kanalı İle Satılan Araçların Tescil İşlemleriicra_ile_arac_alimi

1- İcra Müdürlüğü veya Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı

2- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

3- Muayene süresi bitmiş ise muayenesi mutlaka yapılacaktır.

4- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu

5- T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı  

NOT: Tescilsiz araçların 3 ay, tescilli araçların 1 ay içinde ilgili trafik kuruluşuna tescil ettirme zorunluluğu vardır.

Araç şirket adına kayıtlı ise yukarıdaki belgelere ek olarak şu belgeler de getirlmelidir:

1- Ticaret Odası Sicil Kaydı Sureti

2- İmza Sirküleri

 Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak İşlemlerde İstenilen Belgelerveraset_islemleri

1- Veraset İlanı (İlgili Mahkemeden temin edilir)

2- Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili Vergi Dairesinden temin edilir)

3- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis veya Varisler adına)

4- Araca ait eski Tescil veya Trafik Belgeleri

5- T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı

6- Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürolarından temin edilir)

7- Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yapılacaktır

8- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu

9- Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edecektir.

 Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Araç Tesciliplaka

1- Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgelerin aynısı yabancılardan da istenir.

2- Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.

 Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Tescilli Araçların Türkiye Terk İşlemiplaka_zayii

1- MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO' ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.

2- Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu

3- Araca ait plakalar

4- Araca ait Tescil ve Trafik belgeleri

5- Dilekçe

6- Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (Diplomatlar ve NATO personeli hariç)

 Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ülkemizde İkinci El Araç Alımıarac_tescil_islemi

 Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde:

1- Dilekçe

2- Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi

3- Tesci ve Trafik Belgeleri

4- Plakalar

Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından ülkemizde tescil ettirilmeden yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde:

1- Dilekçe

2- Noter satış senedi

3- Tescil ve trafik belgeleri

4- Plakalar

5- İlişik Kesme belgesi (Vergi Dairesinden temin edilir)

6- Yurt dışında geçerliliği olan Mali Sorumluluk Sigortası

 Ünvan Değişikliği - Ad, Soyad Değişikliği ad_soyad_unvan_degisikligi

1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan temin edilir)

2- İki Adet Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu 

3- Dilekçe

4- Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği

5- Araç sahibinin boşanma, evlenme veya mahkeme kararı sonucunda isim veya soy adlarının değiştirilmesi halinde, ilgili nüfus müdürlüğünce düzenlenmiş vukuatlı nüfus örneğine göre işlem yapılır. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin PolNet ortamında sorgulanabilmesi halinde, nüfus müdürlüğünden belge talep edilmesine gerek yoktur.

6- Ticaret Sicil Kaydı ve İmza Sirküleri (Şirketler için geçerlidir)

Araçlarda LPG DönüşümüLpg

1- Fatura

2- Montaj Tespit Raporu

3- İmalat Yeterlilik Belgesi

4- Karayolu Uygunluk Belgesi

5- Muayenesi olsa bile tekrar fenni muayene yaptırılır.

6- Dilekçe

7- 2 Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu

8- Eski Tescil veya Trafik Belgeleri getirilmeli

9- Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilir.

 Araçlarda Renk Değişikliğirenk_degisimi

1- Boya değişikliğiyle ilgili düzenlenen fatura

2- İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu

3- Dilekçe

4- Karayolları Muayene İstasyonunda Renk Tespiti yapılmalıdır.

5- Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilir.

 Motor veya Şase Değişimimotor

1- Motor satış senedi, gümrük şahadetnamesi ya da fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler

2- Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı

3- Teknik belge - plan proje

4- 2 Adet Araç Trafik tescil ve Müracaat İşlem Formu

5- Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan temin edilir)

6- Eski Tescil ve Trafik Belgeleri

7- Muayenesi olsa bile tekrar fenni muayene yaptırılır

9- Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilir.

Araç Giydirme - Logo Kullanılmasıarac_giydirme

Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetinde yazı ve resimleri aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir.

Aracın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşuna araç sahibi tarafından dilekçe ile müracaat edilmesi halinde:

1- Araçlar üzerine yazdırılan yazı ve resimlerin Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak yazdırılıp yazdırılmadığı hususunun kontrol edilmesi amacıyla muayene istasyonlarında araçların tespitleri yaptırılacaktır. (Muayene istasyonlarınca araç üzerine yazılan ticari ad, ünvan veya logonun belirtilmesi gerekir)

2- Söz konusu yazı ve resimlerin uslüne uygun olarak yazıldığının anlaşılması halinde ''.......... logoludur'', ''.......... yazısı mevcuttur'' ibareleri, Araç Tescil Belgeleri ile Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formuna şerh düşülecektir.

3- Üzerinde yazı veya logo bulunan bir aracın başkasına satılması halinde; yazı veya logonun sildirildiğine dair muayene istasyonlarından aracın tespitinin yaptırılmasını müteakip alıcısı adına tescil işleminin yapılması gerekmektedir.

4- Sadece araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoseri üzerinde bulunabilecek, ancak otobüs ve minibüslerin arkasına işleticinin ticari ad ve ünvanı yazdırılabilecektir.

5- Gerek işleticilerin kiralama yoluyla edindikleri araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi durumunda ibraz edilen kira sözleşmelerinde, gerekse üretici veya ithalatçı firmaların yazı veya reklam logosunun bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına tescilli araçlara yazdırılmak istenmesi durumunda, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde noter tastiki aranmasına gerek bulunmamaktadır.

6- Üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde yazı veya logo kullanılmasına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan, bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirkete ait araçlara yazı veya logoyu yazdırabileceğine dair belge aranmaktadır.

 Belge Yenileme (Yıpranma)belge_ypranma

1- Yıpranan tescil ve trafik belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan temin edilir)

2- 1 Adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu

3- Dilekçe

4- Muayene süresi dolmuşsa muayenesi yaptırılacaktır.

5- Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

Ad - Soyad veya Ticari Unvanlı Plaka Tescil İşlemleriplaka

1- Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemleri uygulanır

2- Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.

3- Araç, başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemleri uygulanır.

4- Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harç ücretinin ödendiğine dair makbuz

5- Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere 30 gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 Sayılı Amme Alacaklarının tahsili hakkında kanun hükümleri uygulanır.

Tescil Belgesi ve Trafik Belgesi ile Plaka Zayiitescil-belge

1- 1 Adet Araç Tescil ve Müracaat İşlem Formu

2- Dilekçe

3- Motorlu Araç Trafik Belgesinin yeniden düzenlenmesinin talebi halinde, muayene geçelilik süresinin sona ermemiş olduğunun anlaşılması durumunda yeniden muayeneye sevk edilmeksizin yenilenir.

4- Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

Hurdaya Ayırma İşlemihurdaya_ayirma

1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan temin edilir)

2- 2 Adet araç trafik tescil ve Müracaat İşlem Formu

3- Dilekçe

4- Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi

5- Eski Tescil ve Trafik Belgeleri getirilecek

6- Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler

7- Hurdaya ayırma işlemi arcın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

Çalınan Araçlar İle İlgili İşlemlercalinan_arac

Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için, çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla herhangi bir trafik tescil şube veya rosuna müracaat edilebilir.

Müracaat sırasında, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin vekillerinin veya kamu kurum luşları ile tüzel kişilerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi ile savcılık veya mahalli kolluk birimlerince çalınma olayına ait belgeler alınır. Aracın bilgisayar kayıtlarına ve tescil dosyasına ''çalınmıştır'' kaydı düşülerek tescil kaydı silinir. Araç tescil belgesi üzerine işlem tarihi ile birlikte ''çalınmıştır'' şerhi düşülür ve belge araç sahibine iade edilir.

Aracın tescil kaydının çalıntı tarihi itibariyle silindiği Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç 15 iş günü içinde, yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilir.

Çalıntı Araç Bulunduğu Zaman Yapılacak İşlemlercalinma_islemleri

Çalınan araçların bulunması halinde, araç sahibinin dilekçesi alınır. Araç muayene istasyonlarında tespit muayenesi yaptırıldıktan sonra aracın tescil dosyası ve bilgisayardaki tescil dosyası üzerinde gerekli olan düzeltmeler yapılır, araç tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesi tanzim edilir. Durum Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç 15 iş günü içinde, yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Aracın çalınmasına veya bulunmasına ilişkin işlemlerin aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşu dışında yapılması halinde, buna ilişkin dilekçe ve diğer belgelerin tasdikli birer sureti ve motorlu araç trafik belgesi dosyasına konulmak üzere aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilir.

Ticariden Gayri Ticariye veya Gayri Ticariden Ticariye Çevirme İşlemleriticariden_gayri_ticariye_cevirme

1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan temin edilir)

2- 2 Adet Araç Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu

3- Dilekçe

4- Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

5- Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

(A) Geçici Trafik Belge ve Plakalarıtrafik_islemleri

''A'' Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma yapan kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri vb. yerler arasında sürülecek araçlar ile gösteri yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere 1 yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir.

- Prototif veya yol testi için kullanılacak araçlara ''T'' grubu,

- Fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri vb. gibi yerlerde sürülecek araçlar ile gösteri yapılacak araçlara ''G'' grubu plakalar verilir.

-  ''A'' Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi müracaatında şu belgeler getirilmelidir:

1- Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe

2- Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası

3- Harç makbuzu

4- Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış izin belgesi (Tip onayı olması halinde izin şartı aranmaz)

5- İthal araçlar için garanti belgesi

6- 2 Adet Geçici Trafik Belgesi

''B'' Geçici Trafik Belgesib_gecici_plaka

Tescili yapılmamış veya tescil - trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.

''B'' Geçici Trafik Belgesi almak için gerekli evraklar:

1- Dilekçe

2- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

3- ÖTV Ödeme Belgesinin aslı

4- Harç Makbuzu

5- Aracın faturası, Trafik Şahadetnamesi, Noter Satış Senedi

''C'' Geçici Trafik Belgesic_belgesi

Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımın yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir. Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz.

 ''C'' Geçici Trafik Belgesi almak için gerekli evraklar:

1- Dilekçe

2- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

3- Aracın satın alındığı belge

4- Harç Makbuzu

Yorum ekle

Konunun daha açık güncel ve eksik bilgiler içermeyecek şekilde olmasını sağlamak amacıyla Yazdığınız Yorumlar ile Kamusal Rehber çalışmasına katkıda bulunduğunuz için Teşekkür Ederiz.


Güvenlik kodu
Yenile