Pasaport Alma İşlemleri 

Burada pasaport çeşitleri, pasaport almak için gerekli evraklar, kimler hangi tür pasportu alabiler vs. hakkında bilgiler verilmiştir. 

passports

      Pasaport Almak İçin Gereken Evraklar

      Umumi Pasaport için Gerekli Evraklar

      Umumi Pasaport Harç Ücretleri

      Yeşil Pasaportu Kimler Alabilir?

      Hizmet Pasaportu (Gri) Kimlere Verilir?

      Hizmet Pasaportu için Gerekli Belgeler

      Diplomatik Pasaport (Kırmızı) Kimlere Verilir?

      Yetkili Bankalar

 

Pasaport Almak İçin Gereken Evraklar

Pasaport Müracaat İşlemleri, Pasaport Şube Müdürlüğüne bizzat başvurarak yapılır. Her şahıs için ayrı sıra numarası almak gerekir. Randevu gün ve saatinde gelmek şartıyla E-Pasaport adresinden de randevu alarak başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
<<  Başa Dön >>
 
 

Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport Almak İçin Gerekli Evraklar

bordo

1. T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı
2. 2 adet biyometrik fotoğraf (Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesiyle fotoğraf ebatları 5×6 cm olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ön cephden çekilmiş, düz zemin üzerinde, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan vesikalık bir fotoğraftır. Fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.)
3. Bordo Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilir. (Reşit olmayanlar için bu süre 5 yıldır.)
4. Müracaatta varsa eski pasaportlar da getirilmelidir. (Gri pasaportu olanlar, pasaportlarının süresi varsa, pasaportlarını kurumlarına bıraktıklarını kanıtlayan resmi yazı getirmelidir. Süresi yoksa müracaat esnasında getirilmelidir.)
5. Bordo Pasaportlar 6 aylık, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 10 yıllk sürelerle verilir. Pasaport Şube Müdürlüğü içerisinde faaliyet gösteren maliye veznesinde 08.00-12.00/13.00-15.45 saatleri arasında veya anlaşmalı bankalarda mesai saatleri içinde cüzdan bedeli ve harç bedeli tahsil edilmektedir. Cüzdan bedeli makbuzu ve harç bedeli makbuzunun tahsil edilmiştir kaşesi basılı ve yetkililer tarafından imzalanan nüshası müracaat sırasında getirilmelidir.
6. Reşit olmayan çocukların pasaport işlemleri anne ve babaları veya kanuni temsilcilerinin onayıyla nüfus cüzdanlarıyla birlikte Pasaport Şube Müdürlüğüne gelerek başvuru yapmaları gerekir.
7. Kısıtlı ve zihinsel engelliler pasaport almak isterlerse, mahkeme kararı ile atanmış olan vasi kararı ile noterden veya Pasaport Şube Müdürlüğünden verecekleri muvafakatname ile müracaat yapabilirler.
8. THY personeli, kurumlarından alacakları görev belgesi ile 2 yıl harç muafiyetinden faydalanırlar.
9. Mahkemeyle isim, soy isim, yaş vb. değişikleri yapılmış kişiler mahkeme kararının aslını getirmelidir.
10. Pasaportlar, 3-5 iş günü içinde PTT ile istenilen adrese, müracaat sırasında belirtilen kişiye teslim edilir.
11. Pasaport almak isteyen herkes bizzat müracaata gelmelidir.

<< Başa Dön >>

Umuma Mahsus (Bordo) Pasaportlar İçin Harç Ücretleri

SÜRE HARÇ BEDELİ DEFTER BEDELİ TOPLAM
6 AY 80,50 TL 62.50 TL 143.00 TL
1 YIL 117.60 TL 62.50 TL 180.10 TL
2 YIL 191.90 TL 62.50 TL 254.40 TL
3 YIL 272.40 TL 62.50 TL 334.90 TL
4-10 YIL 383.85 TL 62.50 TL 446.35 TL
 
 

<< Başa Dön >>

Hususi Pasaport (Yeşil Çipli Pasaport )Kimlere Verilir

pasaport-cesitleri

1. TBMM eski üyelerine (Kurucu ve danışma meclisi üyeleri hariç)

2. Eski bakanlara
3.1. 2. ve 3. derecede kadroda bulunan devlet memurları ve kamu görevlileri, emeklilik veya çekilme nedenleriyle görevlerinden ayrılmış olanlara
4. 1. 2. ve 3. derecede kadrolara karşılık gösterilmek üzere sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ile kamu görevlileri, emeklilk veya çekilme nedenleriyle görevlerinden ayrılmış olanlara
5. Sözleşmeli olarak çalışanlardan kadro karşılıkları olmayan fakat T.C Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesnekleri 1. 2. ve 3. kadro derecelerinden kesilmekte olan devlet memurları ile kamu görevlilerine
6. Görevleri süresince, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanları ve eşlerine verilir. Bu tür pasaportu almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden ve başkasıyla evlenenmemiş eşlere de verilir.
7. 18 yaşını doldurmuş çocuklara (Müracaat tarihi itibariyle ay, gün, yıl dikkate alınarak 6 aydan az olmamak şartıyla)

<< Başa Dön >>

 

Hususi Pasaport Alacak Reşit Çocuk Varsa

cocuk

1. İş sahibi olmamak
2. Bekar olmak
3. 25 yaşını doldurmamış olmak
4. Öğrenci olmak
NOT: Öğrenci olduğuna dair son 6 ay içinde alınan öğrenci belgesinin getirilmesi gerekir. Pasaportu alacak kişi zihinsel engelli ise sürekli bakıma muhtaç olduğuna dair sağlık kuruluşu raporu getirilmelidir. Raporda sürekli bakıma muhtaçtır ibaresinin mutlaka belirtilmesi gerekir.

<< Başa Dön >>

 

 

Kişi Emekli Ya da Müstafi (İşinden Kendi İsteği İle Ayrılmış) İse

dunya
1. Pasaport Müracaat Formlarını Pasaport Şube Müdürlüğü Danışma Bölümünden temin edebilirler.
2. Emekli olan veya çekilme (istifa) sebebiyle görevlerinden ayrılan kişiler kurumlarından emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki kadro derecesini gösteren belgeyle müracaat yapmaları gerekir.
NOT: Hususi Damgalı Pasaport talep eden vatandaşlarımız pasaport alacak olan eşleri ve çocuklarının da parmak izi alınacaktır. Pasaport alacak hak sahibi, eş ve çocuklarının da Pasaport Şube Müdürlüğüne gelmeleri gerekir.
.

 

Kişi Emekli Ya da Müstafi ise Pasaport Almak İçin Gerekli Belgeler

yas

1. Hak sahibi ve pasaport alacak her şahsın T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı
2. 2 adet biyometrik fotoğraf (Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesiyle fotoğraf ebatları 5.6 cm olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ön cepheden çekilmiş, düz zemin üzerinde, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan vesikalık bir fotoğraftır. Fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.)
3. Defter bedeli Pasaport Şube Müdürliğü içinde bulunan Maliye Veznesine 08.00-12.00/13.00-15.45 saatleri arasınd hr kişi balına ödenir.
4. Varsa daha önceden alınan pasaportlar getirilir.
5.Halen görevde bulunanlar, kadro derecesini gösteren onaylanmış belgeyi ve pasaport talep formunu getirmelidir.
6. Reşit olmayan çocukların pasaport işlemleri anne ve babaları veya kanuni temsilcilerinin onayıyla nüfus cüzdanlarıyla birlikte Pasaport Şube Müdürlüğüne gelerek başvuru yapmaları gerekir.
7. Mahkemeyle isim, soy isim, yaş vb. değişikleri yapılmış kişiler mahkeme kararının aslını getirmelidir.
8. Pasaportlar, 3-5 iş günü içinde PTT ile istenilen adrese, müracaat sırasında belirtilen kişiye teslim edilir.
9. Pasaport almak isteyen herkes bizzat müracaata gelmelidir.
Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Çipli Pasaport) İçin Harç bedeli alınmamaktadır. Sadece 62.50 TL defter bedeli alınır.

<< Başa Dön >>

 

Hizmet Damgalı Pasaport ( Gri Pasaport) Kimlere Verilir

hizmet-pasaportu
1. Hükümet, Hususi İdareler ve Belediyeler tarafından gönderilen veya bu ülkelerde görev alanlara
2. Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletler arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışan personellere
3. Türk Hava Kurumu ve Türk Kızılayı tarafından görevlendirilen şahıslara
4. Hizmet Damgalı Pasaport hak sahibi yanında şu kişilere verilir: Hak sahibinin eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ailesiyle birlikte ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden çocuklarına (öğrenci belgesi ile belgelemek şartıyla ) 25 yaşına kadar Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenir.
5. Hizmet Damgalı Pasaport alacak kişi zihinsel engelli ise, sürekli bakıma muhtaç olduğuna dair tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları raporu getirmelidir. Raporda sürekli bakıma muhtaçtır ibaresinin mutlaka belirtilmesi gerekir.

 

<< Başa Dön >>

Hizmet Damgalı Pasaport ( Gri Pasaport ) İçin Gerekli Belgeler

travel
1. Pasaport talep edenin bağlı bulunduğu kurumdan onaylanmış hizmet pasaportu talep formu
2. 2 adet biyometrik fotoğraf (Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesiyle fotoğraf ebatları 5.6 cm olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ön cepheden çekilmiş, düz zemin üzerinde, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan vesikalık bir fotoğraftır. Fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.)
3. Hak sahibi ve pasaport alacak her kişi T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanını getirmelidir.
4. Reşit olmayan çocukların pasaport işlemleri anne ve babaları veya kanuni temsilcilerinin onayıyla nüfus cüzdanlarıyla birlikte Pasaport Şube Müdürlüğüne gelerek başvuru yapmaları gerekir.
NOT: Hizmet Damgalı Pasaportlar 6 aydan az olmamak ve 5 seneyi geçmemek üzere, pasport sahibinin görevinin süresine göre tanzim edilir. Vize istemeyen ülkelere seyahat edceklerin hizmet damgalı pasaport müracaatları en erken 15 gün, vize isteyen ülkeler için en erken 25 gün öncesinden alınır. Bu sürelerden daha önce gelenlerin müracaatları kabul edilmemektedir.
Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport için harç bedeli alınmamaktadır. Sadece 62.50 TL defter bedeli alınır.

 

<< Başa Dön >>

Diplomatik Pasaport

diplomatik

1. Dış İşleri Bakanlığı ile yabancı ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Elçilikleri tarafından verilir.
2. Görev veya seyahat için gidenlere, bir seyahate mahsus olmak üzere veya 2 yıl için, daimi görevle gidenlere azami 4 yıl geçerli olmak üzere verilir. Aynı süreyle 3 defa temdit olunur.
3. Diplomatik pasaportlar şu kişilere verilir: TBMM üyelerine, TBMM üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay 1. ve 2. Başkanına, Cumhuriyet Başsavcısına, Orgenerallere, Oramirallere, Eski Cumhurbaşkanlarına, Yasama Meclisi Eski Başkanlarına, Eski Başbakanlara, Dış İşleri Eski Bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşarlarına, Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı taşıyan Başbakan Müşavirleri ile Başbakan
Dış İşleri Danışmanlarına,  Dış İşleri Bakanlığı Meslek Mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinin nezninde memur edilen müşavirlere, ateşelere ve muavinlerine, hükümet adına milletler arası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya Milletler arası toplantılar, kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve siyasi kuryelere verilir.
4. Diplomatik pasaport alan kimselerin, sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe yanlarında yaşayıp da evli olmayan ve bir iş sahibi olmayan kız çocukları ile reşit bulunmayan erkek çocuklarına da diplomatik pasaport verilir ya da bu kişiler ebeveynlerinin refakat hanesine kaydedilir. Bu kişilerin seyahat etmesi için pasaport sahiplerininde yanlarında bulunması gerekir.
5. Diplomatik pasaportlar harç ve resme tabi değildir.

 

 

 

Vergi Tahsil Yetkisi Olan Bankalar

bankalar
Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, TEB, Denizbank, Finansbank, Anadolubank, HSBC, Alternatifbank, Eurobank, Turkishbank, Asya Katılım Bankası, Türkiye Finans ve Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Citiban, Turklandbank

<< Başa Dön >>

 

Pasaport başvurularında e-pasaport uygulaması da çok fazla kullanılmaktadır. E-pasaport uygulamasını resimlerle başka bir içeriğimizde anlatacağız.

NOT: Defter tipli pasaporta sahip olan vatandaşlar bu pasportlarını 24 Kasım 2015' e kadar kullanabilecek. Şu an ilk defa başvuran vatandaşlara yeni, biyometrik, çipli pasaportlar verilmektedir. Çipli pasaporta geçmeden önce pasaport süresini uzatan vatandaşlar bu pasaportlarını 24 Kasım 2015' e kadar kullanabilecekler.

Bu pasaportlarda parmak izinin de saklandığı çip de yer alacaktır. Tüm dünya genelinde bu uygulamaya geçilecek. 

Yorum ekle

Konunun daha açık güncel ve eksik bilgiler içermeyecek şekilde olmasını sağlamak amacıyla Yazdığınız Yorumlar ile Kamusal Rehber çalışmasına katkıda bulunduğunuz için Teşekkür Ederiz.


Güvenlik kodu
Yenile