Avcılık Belgesi Almakbelge

Avcılık belgesi almak için gereken belgeler ve ülkemizde uygulanan prosedürler burada bahsedilmiştir. 

Avcılık Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

1- Avcı Eğitim Kurs Bitirme Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi

2- Yivli ya da yivsiz tüfek ruhsatının aslı (süresi geçmemiş olacak)

3- Vergi dairesine yatırılmış Avcılık Belgesi Harç makbuzu (9148 kod numarısıyla yatırılacak)

2013 yılı itibariyle:

Dernek üyesi olanlar için 135,50 TL

Dernek üyesi olmayanlar için 148,10 TLavcilik-belge

4- İkametgah belgesi

5- TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi

6- Dernek üyeliği aidat dekontu

7- 3 adet vesikalık resim (yakın tarihli ve renkli fotokopi olmayacak)

8- Adli sicil belgesi (savcılıktan alınabilir)

 Avcı Eğitimi ve avcılık belgesi verilmesi usul ve esasları hakkındaki yönetmelik için tıklayınız

Avcılık Belgesi Vizesi (süre uzatmak) İçin Gerekli Belgelervize

1- Avcılık belgesi,

2- Yivli ya da yivsiz tüfek ruhsatının aslı (süresi geçmemiş olacak)

3- Vergi dairesine yatırılmış Avcılık Belgesi Harç makbuzu (9148 kod numarısıyla yatırılacak)

2013 yılı itibariyle:

Dernek üyesi olanlar için 135,50 TL

Dernek üyesi olmayanlar için 148,10 TL

4- Dernek üyeliği aidat dekontu

Türkiye'de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara Yabancı Avcılık Belgesi Verilmesiyabanci-uyruk

- Türklük belgesi sahibi Batı Trakyalı Türklere

- 403 sayılı türk vatandaşlığı kanununun 29. maddesi kapsamında saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi kişilere,

- Uluslar arası kuruluş temsilciliklerindeki 1. sınıf diplomatik kimlik belgesi sahibi görevlilere,

- 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3. maddesi kapsamında emniyet makamlarınca ikamet tezkeresi verilen yabancı uyruklulara ve uluslar arası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişilere,

- 5683 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olan diğer devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi büyükelçileri ile birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi büyükelçilik görevlilerine ve birinci sınıf diplomatik kimlik hamili başkonsoloslar ile birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi konsolosluk görevlilerine, 4915 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde yayımlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yabancı avcılık belgesi verilir.

Avcılık İzni (pulu) Almak İçin Gerekli Belgelerpul

1- Avcılık belgesi

2- Dernek üyelik makbuzu

3- Ziraat Bankasına yatırılacak olan "Avlanma Pul Bedeli" dekontu (dernek üyesi olanlar:150 TL, dernek üyesi olmayanlar: 300 TL)

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeleryivsiz

1- TC kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

2- İkametgah belgesi

3- Sağlık raporu (sağlık ocağı, tıp merkezi, özel ve resmi hastanelerden alınabilir)

4- Adli sicil belgesi (savcılıktan alınabilir)

5- 4 adet vesikalık resim (yakın tarihli ve renkli fotokopi olmayacak)

6- Maliyeye yatırılacak tüfek harç makbuzu

Yivli Av Tüfeği Taşıma - Bulundurma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeleryivli

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi, fakat müracaat esnasında aslı ibraz edilir,

2- Son 1 yıl içinde çekilmiş olan 5 adet renkli fotoğraf,

3- Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu (Emniyet Müdürlüğünden temin edilebilir)

4- Eğer silah devir alınacak ise silaha ait ruhsat fotokopisi ve karşılıklı yazılmış olan devir dilekçeleri,

5- Silah bulundurma ruhsatı için yatırılan harç bedelinin makbuzu,

6- Parmak izi kayıt formu mevcut değilse parmak izi kayıt formu

Yorum ekle

Konunun daha açık güncel ve eksik bilgiler içermeyecek şekilde olmasını sağlamak amacıyla Yazdığınız Yorumlar ile Kamusal Rehber çalışmasına katkıda bulunduğunuz için Teşekkür Ederiz.


Güvenlik kodu
Yenile